Alimentatie, zowel partneralimentatie als kinderalimentatie, dient jaarlijks te worden verhoogd met een door de overheid vastgesteld indexeringspercentage.

Indexering alimentatie 2020

Met ingang van 1 januari 2020 dient de alimentatie te worden verhoogd met 2,5 %. De jaarlijkse indexering van de alimentatie is een wettelijk vereiste. De overheid bepaalt ieder jaar opnieuw het indexeringspercentage. De hoogte van het indexeringspercentage is afhankelijk van de economische ontwikkelingen. De afgelopen jaren moest de alimentatie met ingang van 1 januari met de volgende percentages worden verhoogd:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2,2% 3,9% 2,3% 0,9% 1,3% 1,7% 0,9% 0,8% 1,3% 2,1% 1,5% 2,0%