Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat de informatie na verloop van tijd is verouderd of niet meer juist is. Wij sluiten dan ook iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van activiteiten die op basis van deze website zijn ondernomen.

Informatie op de website, waarnaar wordt gelinkt of waarnaar wordt verwezen, wordt niet door ons onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of bij onze licentiegevers. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, overgedragen, bewerkt of verspreid, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houders van het eigendomsrecht.