De bemiddeling tussen twee partijen die niet meer gelukkig met elkaar zijn. Scheiding via een mediator verloopt vaak sneller dan via een rechterlijke langdurige procedure.

Wanneer samenleven niet meer gaat, is het soms beter uit elkaar te gaan. En wanneer beide partners eraan mee willen werken om goed uit elkaar te gaan, kan een mediator hierbij goede ondersteuning bieden. Niet alleen voor gehuwden, maar ook voor samenwonenden.

Een scheiding heeft ingrijpende gevolgen voor de partners en voor eventuele kinderen. Naast de praktische zaken gaat het bij de mediation om de wensen, belangen en emoties van partijen.

Ook voor de kinderen moet het nodige geregeld worden. Zo is voor minderjarige kinderen het opstellen van een ouderschapsplan verplicht.
De mediator begeleidt op professionele wijze de gesprekken tussen de partners, om zo tot gezamenlijk gedragen oplossingen te komen.