Kan ik nadien ook terecht bij Vizier Mediation?

Na afronding van een mediationtraject kunnen na verloop van tijd nieuwe afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld omdat het inkomen
van één van de partijen verandert en de alimentatie opnieuw moet worden
berekend.

Bij Vizier Mediation kunt u deze onderlinge afspraken vastleggen, zonder tussenkomst van de rechter.

U kunt Vizier Mediation ook inschakelen als zich problemen voordoen waar
partijen samen niet uitkomen.

Vizier Mediation is u graag behulpzaam!