Een familieruzie kan vaak jaren voortslepen, en steeds meer familieleden beïnvloeden, of families uit elkaar drijven. De oorzaak is soms niet eens altijd meer helemaal duidelijk voor iedereen.

Mediation is een prima manier om bij een familieruzie tot een oplossing te komen.
Door alle partijen bij elkaar aan tafel te krijgen, waarbij onder leiding van een neutrale derde, de mediator, een ieder de kans krijgt om zijn of haar verhaal te doen.

Gezamenlijk wordt vervolgens besproken wat de feitelijke problemen zijn, welke belangen mensen hierbij hebben en welke mogelijke oplossingen hiervoor zijn.