Mediation is kortweg: het oplossen van conflicten onder begeleiding van een neutrale conflictbemiddelaar (mediator).

De mediator neemt geen besluiten; dat doen de partijen zelf. De mediator begeleidt op professionele wijze de gesprekken tussen de partijen, zodat zij zelf tot voor hen acceptabele oplossingen voor hun conflict komen.

De voordelen van mediation ten opzichte van een rechtszaak zijn:

  • het traject is vaak (veel) korter;
  • de kosten zijn relatief laag;
  • de oplossing (die wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en bij echtscheiding: in een convenant) komt gezamenlijk tot stand, en is daardoor duurzaam en bevredigend voor alle partijen.

Ik richt me op bemiddeling bij diverse conflicten. U kunt hierbij denken aan:

  • (echt)scheidingen;
  • conflicten over erfenissen;
  • conflicten op de werkvloer;
  • burenruzies, etc.