Over mij

Ik ben Angélique Kloosterman (1972). Na 20 jaar bij de Rabobank te hebben gewerkt was het tijd om het roer om te gooien. Na het volgen van de benodigde specialistische opleidingen om zo te voldoen aan de diverse kwaliteitskeurmerken, heb ik in 2014 Vizier Mediation opgericht. Ik sta ingeschreven in het register van de Mediators

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat de informatie na verloop van tijd is verouderd of niet meer juist is. Wij sluiten dan ook iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van activiteiten die op basis van deze website zijn ondernomen. Informatie op de website,

Privacyverklaring

Privacyverklaring: Vizier Mediation Dit is de privacyverklaring van Vizier Mediation / A.F. Kloosterman, gevestigd aan de Zuiderhaven 102, 8861 XW te Harlingen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben. In deze privacyverklaring kunt u informatie

Algemene voorwaarden

Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:   Opdrachtgever:                  de partij die opdracht geeft; Opdrachtnemer:                 A.F. Kloosterman, handelend onder de naam Vizier Mediation, gevestigd te Harlingen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 61252913; Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst van Opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden,