Indexering alimentatie 2020

Alimentatie, zowel partneralimentatie als kinderalimentatie, dient jaarlijks te worden verhoogd met een door de overheid vastgesteld indexeringspercentage. Indexering alimentatie 2020 Met ingang van 1 januari 2020 dient de alimentatie te worden verhoogd met 2,5 %. De jaarlijkse indexering van de alimentatie is een wettelijk vereiste. De overheid bepaalt ieder jaar opnieuw het indexeringspercentage. De hoogte van

Dag van de scheiding 14 september 2018

Een scheidingssituatie kan zich voordoen bij: einde van een huwelijk einde van een geregistreerd partnerschap einde van een samenlevingsovereenkomst einde relatie zonder dat er iets geregeld is maar er zijn gemeenschappelijke bezittingen of u heeft samen kinderen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zullen er afspraken gemaakt moeten worden bij het einde van een relatie. Die