Of er een ouderschapsplan verplicht aan de rechter moet worden voorgelegd is afhankelijk van of u met uw partner getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of samenwoont.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bent u getrouwd en gaat u scheiden? Dan moet het verzoekschrift tot echtscheiding een ouderschapsplan bevatten.

Als u een geregistreerd partnerschap hebt en er zijn minderjarige kinderen, dan zult u het geregistreerd partnerschap door de rechter moeten laten ontbinden. Ook in dit geval moet het verzoekschrift een ouderschapsplan bevatten.

Samenwonen

Als u de samenwoning wil verbreken (zonder dat er een huwelijk of geregistreerd partnerschap is ) en u maakt een ouderschapsplan dan hoeft u daarvoor niet naar de rechter. Het ouderschapsplan is verplicht als de vader het kind heeft erkend en als er sprake is van gezamenlijk gezag doordat er op uw beider verzoek een aantekening in het gezagsregister is geplaatst. U kunt het ouderschapsplan zelf opstellen. Maar op het moment dat er een geschil komt over het ouderschapsplan zult u alsnog naar de rechter moeten om het geschil voor te leggen.